SPECIALE WORKSHOPS

maurice brands

STILTE QIGONG

DE SCHILDPAD

In de loop van de tijd zullen er speciale workshops aangeboden worden met betrekking tot diverse Qigongvormen. Bijvoorbeeld een Neigong workshop. Een workshop Wuxingfa of een workshop stilte Qigong.

De  workshops duren 1 dagdeel of een volldige dag met een follow-up van een uur. Ze hebben een intensief en verdiepend karakter. Ze bieden de mogelijkheid het eerder geleerde verder te verankeren in jezelf. Bovendien kan er een begin gemaakt worden met het aanleren van een nieuwe Qigongvorm. 

Bij de workshops maken we soms gebruik van DVD materiaal dat betrekking heeft op de aangeboden Qigongvorm. De workshops maken deel uit van het meerjarige workshop programma Cosmic River.

Klik de link Cosmic River .

( klik de link ) Verdere informatie  ondermeer over prijzen en locatie(s) .

Workshops actueel. ( klik de link )


Tao and Then